Nyheder

Vi giver vores input til tryghedskortlægning af skoleveje på Vesterbro.
Naturværkstedet Træstubben inviterer børnehaver og indskolingsklasser til forløb om Natlys og natsværmere.
Vores næste lokaludvalgsmøde er onsdag d. 17. marts kl. 18.00.
I uge 12 forhandler de politiske partier om, hvad kommunens overførelsesmidler skal bruges på. Vi har sendt vores input til forhandlingerne.
Radon findes i hele Danmark. Også som beboer på Vesterbro kan det være en god ide at sætte sig ind i, hvad radon er.
I forbindelse med de aktuelle drøftelser om tilpasning af lokaludvalgene, opfordrer vi til, at hvert lokaludvalg får sit eget sekretariat

Sider


Begivenheder / arrangementer > Se alle
 • Møde

  Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget

  Social- og Beskæftigelsesudvalget arbejder med sager, der vedrører arbejdsmarkedet, ældre, sundhed og socialt udsatte

  Tir. 03. aug. kl. 17.00 til 19.00

  Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er organiseret gennem udvalgsarbejde. Selve lokaludvalget holder møde en gang om måneden, og derudover har lokaludvalget tre stående fagudvalg. De tre udvalg er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder ca. et møde om måneden. Du kan få information om...

  Tir. 03. aug. kl. 17.00 til 19.00

 • Møde

  Møde i forretningsudvalget

  Forretningsudvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende Lokaludvalgets sager og dagsorden.

  Ons. 04. aug. kl. 18.00 til 21.00

  Lokaludvalget har et forretningsudvalg, der varetager den daglige drift mellem lokaludvalgsmøderne og tilrettelægger de månedlige lokaludvalgsmøder. Forretningsudvalget består af formandskabet samt de tre fagudvalgsformænd og er et lukket udvalg. Formand Thomas Egholm  1. næstformand  Jimmy Sindahl  2. næstformand   Ena Juhl  Formand for...

  Ons. 04. aug. kl. 18.00 til 21.00

 • Møde

  Møde i Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget

  Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget arbejder med sager, der vedrører kultur, fritid, idræt, børn og unge

  Tir. 10. aug. kl. 17.00 til 19.00

  Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er organiseret gennem udvalgsarbejde. Selve lokaludvalget holder møde en gang om måneden, og derudover har lokaludvalget tre stående fagudvalg. De tre udvalg er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder ca. et møde om måneden. Mødet holdes på Lyrskovgade 19, 3 tv...

  Tir. 10. aug. kl. 17.00 til 19.00

Sider