Nyheder

Den nuværende byttestation ved Sønder Boulevard/Dybbølsbrogade nedlægges til fordel for en nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard.
I går kunne arbejdsgruppen for Vester Remiseparken stolt modtage et diplom fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.
Hvis du møder en blank side, når du trykker på tilmeldingslinket via vores invitationsbrev på e-Boks, så kan du finde løsningen her.
Lokaludvalget vil gerne høre om dine holdninger til bydelens udvikling og aktuelle sager i lokalområdet.
Den 30. januar afholdte Københavns kommune KøbenhavnerKonferencen – og Vesterbro var repræsenteret.
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal lave en ny biblioteksplan, og i den forbindelse afholdes der borgermøde, hvor du kan komme med input.

Sider