2013

Nedenfor finder du Lokaludvalgets høringssvar fra 2013.

Høring om Folkeskolereformen 

Høring om kreative zoner

Funktionskrav til byudstyr

Tillæg 4 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II” med tillæg til Kommuneplan 2011 

Nye principper for fremtidens plejeboliger

Høring: 10. klassesområdet

Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skolerne samt bydækkende enheder

Forudgående høring: Kommuneplantillæg Ungdomsboliger

En havn af muligheder

Styringsstrategi for sø- og vandløbssystemet

Revision af affaldsregulativer –

Fisketorvet Tillæg 1

Cykling på brosten

Handlingsplan for vejstøj

Juletræsstader

Konkretisering af skybrudsplan Vesterbro/Ladegårds Å/Frederiksberg Øst

Miljøvurdering af konkretisering af skybrudsplanen

Påbud om støj fra Metrobyggepladsen Sønder Boulevard

Påbud om støj fra Metrobyggepladsen Københavns Hovedbanegård

Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering i loopet, CMC, Cityringen

Forudgående høring af lokaludvalgene vedr. skråparkering

Sammenhængende børne- og ungepolitik

Midlertidig grundvandssænkning, Enghave Plads

Forudgående høring om Kommuneplantillæg for Kødbyen

Brev til Borgerrepræsentationen vedr. udvidelse af arbejdstid på metrostationer

 Køleanlæg i Den Hvide Kødby

Input fra Vesterbro Lokaludvalg til Københavns Kommunes strukturarbejde

Forslag til nedlæggelse af dækningsgrave 

Bredere cykelstier på Vesterbrogade

Lokalplanforslag for Enghave Brygge

Midlertidig grundvandssænkning i Stampesgade

Cirkusgrunden