2018

Nedenfor finder du Lokaludvalgets høringssvar fra 2018.

Høringssvar vedr. ændret udformning af byrum og facader i forbindelse med opførelse af Kaktus Tårnene

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg vedre. Enghavevej 81

Høringssvar vedr. Verdensby med Ansvar – Forslag til Kommunalplanstrategi 2018

Høringssvar vedr. midl. opsætning af et pavillonbyggeri til folkeskole

Vedr. Musikforskriften

Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidskompas

Høringssvar vedr. Postgrunden tillæg 1- lokalplanforslag

Høringssvar vedr. Affalds- og ressourceplan 2024

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes udkast til Integrationspolitik 2019-2022

Høringssvar om elektronisk livredder-overvågning

Høringssvar Plan for Visuel Kunst + konkrete indsatsområder

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes LGBTI+ politik 2018-2023

Høring omkr. Skoledistrikter

Høringssvar vedr. Budget 2019

Høringssvar vedr. naboorientering om tilladelse til midlertidig skole på Enghave Brygge

Høringssvar VLU – udarbejdelse af tillæg 3 til lokalplan nr_DOCX     

Høringssvar - Verdensby med ansvar_DOCX

Høringssvar vedr. Ændring af skoledistrikter

Naboorientering – Ombygning af Rød Lagerbygning”, Gamle Carlsberg Vej 3 – Vesterbro Lokaludvalg takker for at blive hørt. Lokaludvalget har ingen bemærkninger.

Høringssvar vedr. naboorientering – placering af husbåd ved skibsbroen

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE HANDLINGSPLAN FOR VEJSTØJ

Evaluering af forskrift for udendørs musikarrangementer

Høringssvar vedr. naboorientering vedr. ombygning af bevaringsværdig administrationsbygning

Høringssvar vedr. naboorientering vedr. fældning af bevaringsværdigt træ på Vesterfælledvej

Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar vedr. projekt Reventlowsgade

KFUs investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2019

Vesterbro Lokaludvalg høringssvar supplerende høring Den Hvide Kødby

Høringssvar Enghavevej 81

2018-0008296 Høringssvar om Den Hvide Kødby lokalplanforslag med kommuneplantillæg

2017-0371175 Sivholm henvendelse

2017-0398158 Høringssvar forudgående høring for kommuneplantillæg vedr detailhandel – butiksstørrelser

2017-0398344-2 Høringssvar vedr cykelparkering

Høringssvar vedr. Oehlenschlægersgades Skole

Høringssvar til ‘Intern høring – Butiksstørrelser for detailhandel’ fra Vesterbro Lokaludvalg

Høringssvar til ‘Forslag til nyt lokalt busnet’

Vesterbro Lokaludvalgs svar vedr_ 10_klasses_center