2019

Nedenfor finder du Lokaludvalgets høringssvar for 2019.

30/12/19 Høringssvar vedr. følgegruppen H17

02/12/19 Høringssvar vedr. Kalvebod Brygge Skybrudstunnel  

02/12/19 Høringssvar vedr. udkast til kortlægning af musik i Københavns Kommune

27/11/19 Høringssvar vedr. naboorientering om at fælde og erstatte bevaringsværdig trærække på Gamle Carlsberg Vej

19/11/19 Høringssvar vedr. Pumpestation Kalvebod Brygge - lokalplanforslag

05/11/19 Høringssvar vedr. Otto Busses Vej 49

24/10/19 Høringssvar vedr. forslag til Kommuneplan - uden ændringsmarkeringer

30/09/19 Høringssvar vedr. Budget 2020

30/08/19 Høringsvar vedr. Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023

30/08/19 Høringssvar vedr. plan for Københavns Biblioteker 2019-2023

30/06/19 Høringssvar vedr. Platanvej

16/05/19 Høringssvar vedr. kommuneplanen 2019

01/05/19 Høringssvar vedr. handlingsplan for vejstøj 2018-2023

12/04/19 Høringssvar Nabohøring vedr. dispensation fra lokalplan 432 “Carlsberg II” til midlertidig adgang til p-kælder fra Thorvald Bindesbølls Plads

01/04/19 Høringssvar vedr. naboorienteringen vedr. udskydelse af etablering af fællesanlæg på Enghave Brygge

22/03/19 Høringssvar vedr. etablering af badezone ved Kalvebod Brygge

21/03/19  Høringsnotat vedr. anlægstiltag tilpasning af A-busnet i fb. med cityringens åbning 2019 

15/03/19 Høringssvar vedr. Københavns Kommunes ældrepolitik 2019-22

13/03/19 Høringssvar vedr. Naboorientering af Kalvebod Brygge 32

05/03/19 – Høringssvar vedr, udarbejdelse af tillæg 1 til lokalplan nr. 562 “Den Hvide Kødby”

27/02/19 – Høringssvar vedr. forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer

27/02/19 – Høringssvar vedr. spildevandsplan

25/02/19 – Høringssvar vedr. reduktion af skorsten på Enghavevej 12-14

05/02/19 – Høringssvar vedr. revision af forskrift for musikarrangementer

04/01/19 – Høringssvar vedr. Kalvebod Skybrudstunnel – miljøvurdering