2020

Nedenfor finder du Lokaludvalgets høringssvar for 2020.

15/01/20 Høringssvar i forbindelse med den supplerende høring omkring Kommuneplan 2019

30/04/20 Høringssvar vedr. naboorientering om dispensation til etagehøjde og byggefelt for byggefelt N1

04/05/20 Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budgetbidrag

22/05/20 Høringssvar vedr. Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO'er

16/06/20 Høringssvar vedr. indretning af ni gamle trælader på Otto Busses Vej 49 

23/06/20 Høringssvar om Lille Istedgade

03/07/20 Høringssvar vedr. udarbejdelse af lokalplansforslaget tillæg 1 til lokalplan 551 Kalvebod Brygge Vest II

03/08/20 Høringssvar vedr. nabohøring om dispensation fra lokalplan ved etablering af midlertidig skole, "Byens Steiner Skole" på Otto Busses Vej 49

04/08/20 Høringssvar vedr. nabohøring om dispensation fra lokalplan ved etablering af en fysikpvilion ifm. genhusning af Oehlenschlægergade Skole på Otto Busses Vej 49

07/08/20 Høringssvar vedr. nabohøring om dispensationer fra den bevarende lokalplan nr. 268 ”Humleby”

28/08/20 Høringssvar vedr. forslag til Budget 2021

31/08/20 Høringssvar vedr. naboorientering om at undlade træbrygge i Tømmergraven

08/09/20 Høringssvar vedr. havnebusstoppested - Enghave Brygge

20/10/20 Høringssvar vedr. VVM DSB værksted Otto Busses Vej

22/10/20 Høringssvar vedr. Enghave Brygge tillæg 3 - lokalplansforslag

09/10/20 Høringssvar vedr. bevaringsværdigt træ gammel Vasbygade 50

19/11/20 Høringssvar - Vesterbro Lokaludvalgs input til en ny skole på Otto Busses Vej/Godsbaneterrænet

24/11/20 Høringssvar - Tilpasning af Lokaludvalg handler om bedre økonomi, eget sekretariat og initiativret

16/12/20 Høringssvar vedr. forslag til nye retningslinjer for altaner i Københavns Kommune