Det lokale miljøarbejde

Få inspiration til grønne og bæredygtige tiltag og aktiviteter

Det er lokaludvalgets opgave at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål og gennemføre egne miljøaktiviteter.

Herunder skal vi:

  • Arbejde for vedvarende forbedringer i det lokale miljø.
  • Iværksætte aktiviteter, der gør det lettere for borgerne i bydelen at handle miljøbevidst og ressourcebesparende.
  • Bidrage til udvalgte miljøprojekter og -kampagner i Københavns Kommune.
  • Samarbejde med lokale miljøaktører i bydelen og på tværs af bydelene om fælles miljøtemaer.