Høringer

Er du interesseret i at læse, hvad Lokaludvalget mener?

Vesterbro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. 

Hvis du har lyst til at komme med input til Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar, kan du kontakte sekretariatet for at høre om, hvor og hvornår høringsmaterialet bliver diskuteret, eller du kan sende en mail med dine input.

E-mail: vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk