Hvem er vi?

​Vesterbro Lokaludvalget har 23 medlemmer, der arbejder for din bydel.

Lokaludvalg har 23 medlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Lokaludvalgenes valgperiode følger kommunalvalgscyklussen. Hvert af de politiske partier, der er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation efter et kommunalvalg, får en lokal repræsentant i lokaludvalget, og resten af lokaludvalgets medlemmer er repræsentanter for bydelens bestyrelser, foreninger, netværk osv. For hvert lokaludvalgsmedlem er der desuden valgt en eller to suppleanter.

Hvis du vil i kontakt med et lokaludvalgsmedlem eller en suppleant og mangler kontaktoplysninger, kan du kontakte sekretariatet. Find kontaktinformationer her.