Møder og fagudvalg

Lokaludvalget mødes fast en gang om måneden.

På lokaludvalgsmøderne orienterer vi hinanden om vores arbejde i de forskellige fagudvalg, behandler puljeansøgninger og drøfter aktuelle sager, som vedrører Vesterbro. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi diskuterer. Den første halve time er borgernes tid. Her er der mulighed for at spørge lokaludvalget til råds, præsentere en sag, som vi bør se nærmere på, eller lignende.

Lokaludvalgsmøderne afholdes i Lyrskovgade 4 på Vesterbro.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde dagsordener og referater fra lokaludvalgsmøderne.

Fagudvalg og Forretningsudvalg

Der er tre fagudvalg under lokaludvalget:

  • Social- og Beskæftigelsesudvalget
  • Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget.

Fagudvalgene er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder hver ca. et møde om måneden. Derudover har lokaludvalget et forretningsudvalg, der varetager den daglige drift mellem lokaludvalgsmøderne og tilrettelægger de månedlige lokaludvalgsmøder. Forretningsudvalget består af formandskabet samt de tre fagudvalgsformænd.

Hvis du vil høre mere om arbejdet i fagudvalgene, kan du enten kontakte formanden for den enkelte fagudvalg eller sekretariatet – vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Puljeudvalg

Puljeudvalget forbehandler og indstiller ansøgninger til Vesterbropuljen og træffer beslutning om ansøgninger til Lillepuljen.

Udvalget består af Thomas Egholm, Frans Luja Madsen, Erik Hegelund-Frederiksen, Anja Agnethe Kure, Allan Frederiksen, Jørgen Sprogøe & Thomas Nørskov. Puljeudvalget er udpeget af lokaludvalget og er et lukket udvalg.

Puljeudvalget holder som regel møde i slutningen af den måned, hvor der er ansøgningsfrist.

Hvis du har spørgsmål til puljeudvalget og ansøgningsprocessen, så kontakt sekretariatet på vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk