Retningslinjer

Her kan du finde alt den information, du har brug for, når du skal søge vores pulje.

Grundlæggende lægger vi vægt på, at projekter, der søges penge til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller tager miljøhensyn i forbindelse med udførelsen af projektet (affaldssortering, miljømærkede materialer m.v.). Støtten gives som udgangspunkt kun til projekter i indeværende år. Ved projekter der løber henover årsskiftet, er det vigtigt at budgettet opdeles i to, så det viser hvilke midler, der bruges i fx. 2019 og 2020.

Vi har udarbejdet en række kriterier, som vi anbefaler, at du orienterer dig om, så du ved, om dit projekt falder inden for vores puljers formål. 

Puljekriterier

Vesterbro Lokaludvalg lægger vægt på initiativer og aktiviteter, der bl.a.

 • tager udgangspunkt i Vesterbro som lokalområde
 • skaber dialog og debat om og i bydelen
 • styrker nye netværk og udvikling af en fælles Vesterbro-identitet
 • gennemføres i samarbejde mellem flere grupper eller foreninger
 • støtter integrationen mellem kultur, alder, etnicitet og andre skel
 • Der ydes kun støtte til arrangementer med offentlig adgang. Der ydes i udgangspunktet kun støtte i form af medfinansiering
 • Al støtte tildeles som underskudsgaranti til arrangementer
 • Arrangementer eller aktiviteter, der opnår støtte, skal nævne Vesterbro Lokaludvalg ved opreklamering eller omtale – sidstnævnte skal gøres bredt i bydelen – da støtten ellers kanbortfalde.

Der ydes i udgangspunktet ikke støtte til:

 • Studierejser og studieophold
 • Varige driftsudgifter
 • Anlægsarbejde
 • Lønudgifter i kommunale institutioner
 • Arrangementer, der allerede har fundet sted

Kriterier senest besluttet på det ordinære møde i oktober 2019