Vester Remisepark

  • ""
Godsbaneterrænet ved Otto Busses Vej skal snart byudvikles, og Vesterbro Lokaludvalg arbejder for, at området kommer Vesterbroerne til gode.

Indspark til Rådhuset

Helhedsplanen er et visionært indspark til den kommende Kommuneplanstrategi. Målet er at få politikernes bevågenhed og opbakning, så Københavns Kommune i sidste ende vægter parkarealer og kulturfaciliteter over yderligere boliger i området. Læs Helhedsplanen for Vester Remisepark 

Du kan også læse med på Magasinet KBHs hjemmeside, hvor projektet ligger under deres underside ‘Visioner’ – læs med her

Området omkring Kineserbyen og DSBs lokomotivværksteder på Otto Busses Vej, er i dag udlagt som perspektivområde ind til 2027. Det betyder at der ikke kan fastlægges byudviklingsplaner for området, før Kommuneplanen ændres med den nye Kommuneplan for 2019, og før der derefter er vedtaget en ny lokalplan for området.

En park med plads til alle

I efteråret 2017 fik Vesterbro Lokaludvalg, i samarbejde med arkitektfirmaet HOWplanning, udarbejdet en visionær helhedsplan for det nuværende godsbaneterræn omkring Otto Busses Vej. Arbejdstitlen på projektet er blevet døbt Vester Remisepark.

Helhedsplanen udspringer af Bydelsplan 2017-2020 arbejdet. Gennem dialog med Vesterbros borgere, blev det tydeligt at der opleves en mangel på grønne rekreative arealer, samt sports- og kulturfaciliteter i vores tæt bebyggede bydel.

Vil du være med?

I januar 2018 nedsatte Vesterbro Lokaludvalg en arbejdsgruppe, der frem til januar 2019 skal arbejde for at skabe opbakning til den grønne og rekreative vision, gennem både oplysning og events i området.

Arbejdsgruppen mødes en gang om måneden og er åben for alle interesserede borgere. 

Hvis du er interesseret i at blive en del af arbejdsgruppen, så kig nærmere her:

Facebookgruppen Vester Remiseparks Venner 
Du kan sende inputs til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk