Vester Remisepark, Godsbaneterrænet, Otto Busses Vej, Jernbanebyen

Der er mange navne for det kæmpestore hemmelige område på Vesterbro, som nu skal byudvikles, og som står helt centralt i vores arbejde

Det sker ikke så tit, at så stort et område centralt i København bliver åbnet op for byudvikling. Området, der er større end Christianshavn, har i mange år ligget som en hemmelig lomme midt imellem Vesterbro, Indre By og Sydhavnen.

Vi ønsker, at udviklingen af området skal ske i en åben proces og bygge på en nytænkende tilgang til byudvikling, hvor begreber som bæredygtighed, klimavenlighed, det grønne, mangfoldighed og fællesskab gennemsyrer alle elementer.

Vi ønsker, at området skal rumme noget af alt det, som er glemt i mange af de nye bydele, som er skudt op indenfor de seneste år bl.a. havneområdet og Carlsberg. Vi ønsker, at udviklingen også kommer vesterbroerne til gode.

Kært barn har mange navne

Igennem årene har der været mange bud på, hvad man skal kalde området omkring Otto Busses Vej. I den gældende lokalplan for området hedder det helt enkelt ”Otto Busses Vej”. I andre dokumenter, bl.a. Kommuneplanen, hedder det Godsbaneterrænet – også selv - om området mest har været DSBs central - værksted. Grundejerne har for nylig kaldt det Jernbanebyen. Og i Vesterbro Lokaludvalg har vi siden 2017 kaldt området for Vester Remisepark. Med ordet park ønsker vi at signalere den vægt, borgerne lægger på, at der er et stort behov for grønne rekreative områder på Vesterbro.

Vores interesse for området

Vores arbejde med området omkring Otto Busses Vej går helt tilbage til 2010, hvor vi forud for vores bydelsplan 2010 konstaterede, at mange borgere ønskede, at Otto Busses Vej skulle udvikles til et rekreativt område. Særligt fik vi mange henvendelser med ønsker om at inkludere fodboldbaner i planerne, hvilket kunne skabe en god forbindelse til Bavnehøj Idrætsanlæg. Vi tog tilbagemeldingerne alvorligt og i vores bydelsplan fra 2017 står der følgende: ”København har en enestående mulighed for her at skabe nogle af de faciliteter byen har så hårdt brug for.”

Samtidig satte vi gang i endnu en borgerinddragelsesproces for at skabe en model over området, som kunne illustrere nogle af de drømme som vi og vesterbro-borgerne har for området. Igennem temamøder, bydelsfester m.v. fik vi input til en model, hvor en high-line skaber forbindelse fra den gamle stenbro hen over banen til områdets grønne rekreative områder og videre til havnen. Vi døbte projektet Vester Remisepark og udarbejdede en vision for området..

Kommuneplan 2019

Den dialog vi havde skabt i bydelen, præsenterede vi for politikerne op til vedtagelsen af den nye kommuneplan, som bl.a. skulle lægge rammerne for udviklingen på Otto Busses Vej.

I kommuneplan2019 står der bl.a. følgende:

”Københavns Kommune ønsker, at Godsbaneterrænet bliver et fyrtårn for, hvordan kommunen fremover vil have fokus på det grønne, når nye byområder udvikles. Derfor skal der på Godsbaneterrænet etableres en grøn struktur med en offentlig park, begrønnede byrum og grønne offentligt tilgængelige private friarealer i størrelsesordenen 9 - 12 hektar. Desuden skal den vilde natur, der findes på Godsbaneterrænet så vidt muligt bevares.”

”I området er der en særlig selvgroet stemning, som skal bevares. De mange bevaringsværdige ejendomme er en unik kvalitet i området, som med byudviklingen kan få nyt liv til eksempelvis offentlige og kulturelle formål, erhvervsliv, detailhandel og restaurationer.”

Flere af punkterne fra vores vision er medtaget i kommuneplan 2019, og det er vi stolte af.

En helhedsplan for området

Næste skridt mod realiseringen af planerne er udarbejdelse af en helhedsplan for området. Det står grundejerne DSB Ejendomme og Freja ejendomme for, men vi bidrager gerne med dialog og ideer med afsæt i det Vesterbro mangler og ønsker sig.

I august stod vi derfor igen klar som arrangør af et dialogmøde med ca. 80 centrale aktører. Ideerne fra mødet har vi samlet i en rapport, som ligger til grund for den endelige helhedsplan for området. Den kan du læse nedenfor.

Vi ønsker at give en stor tak til alle de vesterbroere, der igennem tiden har givet os input til planerne for Otto Busses Vej. For der skal mange gode kræfter til at gøre drømmene til virkelighed – og vi er kun lige begyndt.

Vil du være med?

Vi kommer i Vesterbro Lokaludvalg til at arbejde med en meget bred vifte af emner i forbindelse med udviklingen af område. Der skal være parker, idrætsanlæg, kulturhus, bibliotek, erhverv, boliger og meget andet – og ikke mindst en stor folkeskole.

Der bliver nok at tage fat i, og vi vil med stor glæde inddrage flere interesserede borgere i vores arbejde.

Hvis du gerne vil være med eller har input til os, så skriv til via kontaktfomularen nederst på siden.

Du kan også læse nyheder fra området på Facebookgruppen Vester Remiseparks Venner 

Og her kan du læse rapporten fra det store dialogmøde i august. Den er spækket med ideer og forslag.