Københavns Kommunes logo

Møde i Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget arbejder med sager, der vedrører byplanlægning og miljø.

Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er organiseret gennem udvalgsarbejde. Selve lokaludvalget holder møde en gang om måneden, og derudover har lokaludvalget tre stående fagudvalg.

De tre udvalg er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder ca. et møde om måneden.

Du kan få information om fagudvalgene via sekretariatet.

Del med