Møde i Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget

10 sep

Dato

tir. 10. sep. kl. 17.00 til kl. 19.00
Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget arbejder med sager, der vedrører kultur, fritid, idræt, børn og unge

Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er organiseret gennem udvalgsarbejde. Selve lokaludvalget holder møde en gang om måneden, og derudover har lokaludvalget tre stående fagudvalg.

De tre udvalg er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder ca. et møde om måneden.

Mødet holdes på Lyrskovgade 19, 3 tv, 1758 Københanv V.

Du kan få information om fagudvalgene via sekretariatet.