Sidste møde startede vi med et oplæg af Kira West, forstander fra Reden for at høre om deres arbejde.
I løbet af de næste par år bliver der opsat 750 sorteringsstationer i hele København. Du kan være med til at bestemme, hvor de skal stå.
Trods corona har vi i 2020 gennemført en række projekter til gavn for demokratiet og for borgerne på Vesterbro - og det er vi stolte af!
Spændingen stiger! Efter påske offentliggøres den kommende helhedsplan for området ved Otto Busses Vej.
Kom til workshop i Træstubben og lær, hvordan du kan kompostere dit bioaffald hjemme i køkkenet.
Sekretariatet holder påskeferie frem til 6. april.
Så er det nu, du skal søge biodiversitetspuljen til grønne projekter.
Flere af vores ønsker til budget bliver opfyldt ved årets forhandlinger om overførelsessagen.
Vi giver vores input til tryghedskortlægning af skoleveje på Vesterbro.
Naturværkstedet Træstubben inviterer børnehaver og indskolingsklasser til forløb om Natlys og natsværmere.
Vores næste lokaludvalgsmøde er onsdag d. 17. marts kl. 18.00.
I uge 12 forhandler de politiske partier om, hvad kommunens overførelsesmidler skal bruges på. Vi har sendt vores input til forhandlingerne.

Sider