Har du planer om et projekt med afvikling i 2022? Så kan du allerede nu søge om støtte.
Trafik på Dybbølsbro
I går faldt aftalen på plads. Vesterbro er blevet hørt, men vi havde håbet på flere midler til Vesterbro.
Budgetforhandlinger 2022
Vi har sendt et par supplerende og vigtige ønsker til politikerne på Rådhuset.
Tak til alle der var med til at skabe årets kulturfestival på Vesterbro!
Det nye tilholdssted for øldrikkerne på Enghave Plads
Vi har netop skrevet til Socialborgmester Mia Nyegaard med vores forslag til en fornuftig løsning.
Oversigt over Jernbanebyen
Vi har afsendt vores høringssvar vedr. den forudgående høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet.
præsentation under borgermødet
Godsbaneterrænet er i høring. Vi takker for jeres input, som vi nu tager med i vores høringssvar.
Nu er programmet for Lights on Vesterbro landet - vi er stolte af at kunne præsentere et program fyldt med kultur for alle!
Der er åbent for tilmeldinger til efterårets værksteder i Træstubben
Møde med skaterne på Enghave Plads
Det var tilbagemeldingen, da vi i tirsdags spurgte skaterne på Enghave Plads, hvad de har af ønsker til pladsen.
Jernbanebyen
Vi afholder to borgermøder hvor vi orienterer om proces, indhold i høringsmaterialet og de forskellige planers indhold.
Plakat om dialogmøde med skaterne på Enghave Plads
Som en del af vores undersøgelse af Enghave Plads spørger vi den 11. august kl. 16 skaterne, hvad de har af ønsker til pladsen.

Sider