Projekter

Bor du på Vesterbro, og er du over 15 år? Så kan du blive en del af Vesterbro borgerpanel.
""
Vesterbro Lokaludvalg har tilbage i 2017 udarbejdet en vision for Vesterbro, der skal være rettesnor for byens udvikling fremadrettet
""
Vesterbro Lokaludvalg arrangerer sammen med Mændenes Hjem den årlige gadefest, der sætter socialpolitikken på dagsordenen.
""
Naturværkstedet Træstubben er base for Vesterbro Lokaludvalgs natur- og miljøprojekter
Vesterbro Lokaludvalg har fokus på inddragelse af Vesterbros børn og unge, så de også får en stemme i vores bydel.
""
Godsbaneterrænet ved Otto Busses Vej skal snart byudvikles, og Vesterbro Lokaludvalg arbejder for, at området kommer Vesterbroerne til gode.