Hvad skal prioriteres på Vesterbro? Vi har givet forslag videre til budgettet for 2020

24.06.2019
I et høringssvar til Københavns Kommunes borgerrepræsentation har vi fremhævet områder, der kan prioriteres til gavn for Vesterbro.

Godsbaneterrænnet, social genopretningsplan og trafiksikring til fordel for bydelens børn

Vesterbros fremtid skal være grøn, socialt bæredygtig og have fokus på børns forhold. Det er hvad vi ønsker, at budget 2020 skal reflektere. Derfor har vi også givet vores besyv med i et høringssvar til borgerrepræsentationen, så overvejelserne kommer med til de endelige budgetforhandlinger. Overordnet ønsker vi:

Overordnet ønsker vi:

  • At der afsættes midler til kommende indkøb af grunde og bygninger til kultur- og fritidsaktiviteter på godsbaneterrænnet/Otto Busses Vej.
  • At der rettes op på et stort efterslæb i byudviklingen ved at prioritere grønne områder.
  • At der iværksættes en social genopretningsplan nu hvor satspuljemidlerne forsvinder.
  • At der laves trafiksikring for Vester Fælledvej af hensyn til skoleveje og daginstitutioner.

I kan læse det fulde input til budget 2020 under dokumenter.