Input til overførselssagen 2020

17.04.2020
 • ""
Vesterbro Lokaludvalg har udpeget en række projekter, der med fordel kan prioriteres i overførselssagen til gavn for Vesterbro

Borgerrepræsentationen kan i slutningen af budgetåret overføre kommunens mindreforbrug til det kommende budgetår. Forhandlingerne, om hvordan midlerne i overførselssagen 2019-2020 skal bruges, er i gang nu, og derfor har Vesterbro Lokaludvalg gjort borgerrepræsentationen opmærksom på en række relevante projekter på Vesterbro.

Lokaludvalget har udvalgt otte projekter, hvoraf de tre første anses som de vigtigste:

 1. Lokaler til Fisken. Den lokale organisation spiller en stor rolle for de unge, der kommer for at få voksenstøtte til at placere sig i samfundet. Og de er desværre ved at stå uden lokaler. Der bør findes en løsning.
 2. Renovering af Havnebad ved Fisketorvet. Anlægget trænger til en opgradering eventuelt udskiftning.
 3. Øget fremkommelighed for fx folk med barnevogne og rollatorer, så der bliver nemmere adgang fra Dybbølsbro/Fisketorvet til Havneholmen og broen til Islands Brygge. Det kunne være en elevator, så man ikke skal igennem hele indkøbscentret (der jo har en begrænset åbningstid)
 4. Etablering af et busstoppested på hjørnet af Platanvej og Vesterbrogade, af hensyn til Sundhedshuset på Vesterbrogade.
 5. Driftsmidler til Pavillonerne i Enghave Parken. Pavillionerne var en gave fra Realdania. Desværre blev der ikke afsat midler til KFF til driften af dem.
 6. Finansiering til nyt klubhus til SSB i Valdemarsgade.
 7. Genopretning af Museumsgaden mellem Svendsgade og Vesterbrogade.
  I følge et budgetnotat fra august 2019 koster en genopretning af museumsgaden mellem Svendsgade og Vesterbrogade 2,1 mill.kr. Gaden vil bibeholde sin struktur og belægning med brosten. Der skal desuden bruges et mindre beløb til vedligeholdelse af de historiske genstande inkl. genopsætning af de 6 gaslamper med ny lyskilde som erstatning for gasblus. Sidste del af projektet skal finansieres via KFUs budget.
 8. Det Blå byrum som vigtigt supplement til det grønne.
  Nord for Fisketorvet og Allerbygningen ligger der et større lavvandet områder, som strækker sig til ud for IDA. Al sejlads er forbudt over området. Vi anbefaler at kommunen afsætter et mindre beløb til at gennemføre en analyse af, om dette område evt. kan bruges til støttepunkter for små både, maritime nyttehaver, badefaciliteter osv.