Nu går budgetforhandlingerne for 2022 i gang

07.09.2021
  • Budgetforhandlinger 2022
Vi har sendt et par supplerende og vigtige ønsker til politikerne på Rådhuset.

I fredags samlede politikerne på rådhuset sig for første gang for at drøfte budgettet for 2022. Allerede før sommerferien sendte vi dem en liste med vores ønsker til næste års budget. På listen nævner vi de punkter, hvor vi mener, at Vesterbro har brug for supplerende midler til at

I løbet af sommeren er der forhold bl.a. omrking Godsbaneterrænet og situationen for de mest udsatte på Indre Vesterbro, der har ændret sig. Derfor så vi det for nødvendigt at sende et supplerende brev til politikerne i borgerrepræsentatioen.

I brevet nævner vi følgende tre punkter, hvor vi mener ekstra finansiering bør prioriteres.

  1. På Godsbaneterrænet planlægges det bl.a. at bygge et plejehjem og plejecenter på i alt 22.000 kvadratmetre. Vi vil gerne indstille til at de to ting ikke opbygges som en stor kolos, og at man giver mulighed for at blande de forskellige borgere på området.
  2. På Indre Vesterbro er dder brug for at der findes midlerne til at holde weekendåbent på Cafe Dugnad. Beboerne i området er presset af, at Mændenes Hjem er under ombygning. Tilsvarende er der nødt til at blive fundet midler til at konsolidere driften på H17.
  3. Vesterbro oplever i disse og de kommende år en stor beboerforøgelse. Derfor finder vi de underligt, at vi ikke har et eget sekretariat til betjening, hvilket flere mindre bydele i København har til deres rådighed. Pt deler vi sekretariat med Kgs. Enghave Lokaludvalg, som også vokser med mange nye beboere de kommende år.

Budgetforhandlingerne plejer at tage ca en måned. Det forventes på nuværende tidspunkt at parterne kommer med et forlig omkring d. 7. oktober.

Du finder både vores første brev med ønsker til budget og vores netop afsendte brev med supplerende ønsker herunder.