Puljefrister i 2020

19.12.2019
Læs mere om puljefristerne i 2020, relevante datoer og hvilket ansøgningsskema du skal bruge.

Har du et projekt, du vil søge puljemidler til hos Vesterbro Lokaludvalg, så er ansøgningsfristerne fordelt på samme måde i løbet af året som i 2019. Den næste frist er den 15. januar 2020 og ansøgningerne bliver behandlet på lokaludvalgsmødet den 19. februar 2020. 

Vær opmærksom på...

Grundlæggende lægger vi vægt på, at projekter der søges midler til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen mellem boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller indtænker miljøhensyn som fx affaldssortering, miljømærkede materialer m.m. i udførelsen af projektet.

Husk, du skal bruge det gældende ansøgningsskema for Vesterbro 2020 og sende til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

Frister og betingelser for Vesterbropuljen og Lillepuljen

  • Ansøgningsfrist i 2020: 15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober kl. 23.59 
  • Alle ansøgninger forbehandles til puljegruppemødet. Ansøgningerne til Vesterbropuljen besluttes på det i kalenderen efterfølgende lokaludvalgsmøde. Lillepuljen både behandles og besluttes på puljegruppemødet. 
  • Læs mere om vores retningslinjer for puljeansøgninger, inden du sender din ansøgning.