Valg til poster i lokaludvalget

24.04.2020
  • ""
En gang om året holder Vesterbro Lokaludvalg valg til de forskellige poster i lokaludvalget.

Til det virtuelle lokaludvalgsmøde onsdag den 22. april var der valg til formands- og tovholderposter i lokaludvalget

Formandsskabet for lokaludvalget

Formand: Thomas Egholm
1. næstformand: Jimmy Sindahl
2. næstformand: Thomas Warburg 

Tovholdere for lokaludvalgets arbejdsgruper

Social- og Beskæftigelsesudvalget
Formand: Allan Frederiksen
Suppleant: Thomas Warburg

Kultur, fritid, børne og ungeudvalget
Formand: Jørgen Sprogøe
Suppleant: Thomas Nørskov

Teknik- og Miljøudvalget
Formand: Per Skovgaard
Suppleant: Erik Hegelund

Til mødet blev der desuden uddelt puljemidler til ansøgere af Vesterbropuljen og Lillepuljen

Inden længe kan referatet af mødet ses på Københavns Kommunes hjemmeside.