Vi kæmper for nedsat hastighed på Vester Fælledvej

11.12.2020
Det skal være sikkert at færdes på Vesterbro. Derfor er trafiksikkerhed altid et område vi beskæftiger os med.

For ca. et år siden henvendte vi os til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. trafikken på Vester Fælledvej med et ønske om, at man kiggede på hastighedsbegrænsende foranstaltninger. Dengang blev vores opfordring afvist med den begrundelse, at man var bange for, at trafikken ville flytte sig andre steder hen, hvor der ikke var hastighedsbegrænsning.

I løbet af efteråret tog vi igen fat i problemet og undersøgte området nøje, hvilket resulterede i endnu en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ved vores gennemgang kunne vi konstatere, at samtlige tilstødende gader har enten 15 km (legegade), 30 km eller 40 km som anbefalet hastighed. Desuden har Frederiksberg Kommune indført 40 km hastighedsbegrænsning på Platanvej efter åbningen. Det eneste stykke af Vester Fælledvej, der IKKE har hastighedsbegrænsning er stykket fra Ny Carlsberg Vej til Vesterbrogade. Dertil er Vester Fælledvej blevet en del af den nye rute for linje 9A, hvilket i sig selv giver en øget trafikbelastning.

Yderligere modtog vi en fornyet henvendelse fra forældrebestyrelsen for den nye store daginstitution, Molevitten, som ligger på Vester Fælledvej lige før Ny Carlsberg Vej. Forældrebestyrelsen er bekymret for farten på Vester Fælledvej, hvor der ofte gasses op hen mod krydset.

På baggrund af ovenstående foreslog vi i vores henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, at også den nordlige del af Vester Fælledvej, fra Vesterbrogade til Ny Carlsberg Vej, ændres til 40 km zone, så der er ensartede forhold for hele Vester Fælledvej.

Læs hele vores brev til Teknik- og Miljøforvaltningen herunder.

 

Teknik-og Miljøforvaltningens svar

11. december modtog vi svar fra forvaltningen. Teknik- og miljøforvaltningen er ikke bekendt med, at der skulle være problemer med for høj hastighed på Vester Fælledvej, men vil efter vores anmodning gerne gå ind i sagen og planlægger derfor at gennemføre en undersøgelse med hastighedsmåling på strækningen i løbet af foråret 2021. På den baggrund vil de vurdere, om der er behov for særlige tiltag, som de efterfølgende kan gå i dialog med politiet omkring. 

Vi takker for den konstruktive tilbagemelding og ser frem til den kommende undersøgelse, som vi selvfølgelig vil følge tæt.