Vi ønsker en helhedsplan for Dybbølsbro

05.11.2020
Trafiksituationen på Dybbølsbro skal forbedres. Vi er med i en følgegruppe, der undersøger hvordan.

Efter et års tid med en lidt rodet trafiksituation på Dybbølsbro samt et par mindre tiltag for at afhjælpe de trafikale udfordringer, har Teknik- og Miljøforvaltningen besluttet at nedsætte en følgegruppe for Dybbølsbro, der skal være med til at sikre at kommende tiltag løser de problemer, som trafikanter og naboer oplever. Vi er inviteret med i gruppen, og her vil vi komme med vores input til, hvordan vi igen kan få skabt en mere sikker og overskuelig trafikafvikling for alle typer at trafikanter.

Situationen giver mulighed for at afprøve midlertidige løsninger

Det første man nok må erkende er, at med den mængde af trafikanter, der dagligt krydser broen, er der ingen nemme eller hurtige løsninger. Men det betyder ikke, at vi passivt skal afvente en fremtidig løsning på problemerne. Vi vil gerne opfordre til, at man aktivt arbejder med midlertidige tiltag, der på længere sigt kan være med til at kvalificere de bedste forslag til en permanent løsning. Herunder har der været forslag fremme om at kigge på tilkørslen fra Skelbæksgade, eller at man afprøver en japansk model, hvor trafikafviklingen ikke afvikles efter hvilken retning man kommer fra, men opdeles i fodgængere og køretøjer. Dvs, at der bliver en fase, hvor bilisterne får rødt fra alle sider, medens cyklister og fodgængere kan køre på tværs.

En helhedsplan skal være rygraden i en permanent trafik-løsning

Kigger vi længere ud i fremtiden, mener vi, at man skal huske på de udviklingsprojekter, der allerede er planlagt, og som inden for de næste 5-10 år vil være en realitet i området. Her tænker vi særligt på følgende projekter:

  • Opførsel af et nyt IKEA-varehus ved Dybbølsbro - mellem Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrs Gade, og Dybbølsbro.
  • Etableringen af ny fjernbusterminal planlægges til at ligge under Dybbølsbro på Carsten Niebuhrs Gade.
  • Området ved Otto Busses Vej, der står over for at blive byudviklet, når helt op til Dybbølsbro, og vil ligeledes påvirke trafiksituationen og de øvrige omgivelser.

Med så store forandringer på vej, er det vigtigt, at man forholder sig til den påvirkning, som de enkelte projekter kan have på trafikken og på den samlede helhed i området. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at man påbegynder en helhedsplan for Dybbølsbro, der både tænker i trafikløsninger, men også overvejer, hvordan der sikres en forbindelse og sammenhæng imellem de enkelte udviklingsprojekter.  

Vi står selvfølgelig klar til at bidrage med arbejdet.