1. Luftforurening i København

    Anbefalinger til initiativer, der kan bidrage til renere luft i byen og dermed bedre sundhed for københavnerne Københavns Kommunes ekspertgruppe om luftforurening har netop afgivet sin årsrapport samt anbefalinger til initiativer, der kan bidrage til renere luft i byen og dermed bedre sundhed for