1. Genhusning af Mændenes Hjem, sociale viceværter i Kødbyen mm.

  Den 14. maj indgik seks partier en aftale om fordeling af midler i overførselssagen Aftalen fordeler 580 mio. kr., og er præget af ønsket om at afbøde coronaens økonomiske og menneskelige skadevirkninger. Aftalen rummer bl.a. hjælpepakker til erhvervslivet, socialt udsatte og ældre. På Vesterbro er

 2. Input til overførselssagen 2020

  Vesterbro Lokaludvalg har udpeget en række projekter, der med fordel kan prioriteres i overførselssagen til gavn for Vesterbro Borgerrepræsentationen kan i slutningen af budgetåret overføre kommunens mindreforbrug til det kommende budgetår. Forhandlingerne, om hvordan midlerne i overførselssagen

 3. Det har vi støttet i 2019

  68 ansøgninger fordelt på vores to puljer, Lillepuljen og Vesterbropuljen, har tilsammen modtaget 850.000 kr. til projekter på Vesterbro. Tusind tak for alle jeres spændende ansøgninger i 2019, der har været med til at skabe møder mellem vesterbroerne, holde kulturlivet i gang i bydelen og hjælpe

 4. Puljefrister i 2020

  Læs mere om puljefristerne i 2020, relevante datoer og hvilket ansøgningsskema du skal bruge. Har du et projekt, du vil søge puljemidler til hos Vesterbro Lokaludvalg, så er ansøgningsfristerne fordelt på samme måde i løbet af året som i 2019. Den næste frist er den 15. januar 2020 og ansøgningerne

 5. Hvad skal prioriteres på Vesterbro? Vi har givet forslag videre til budgettet for 2020

  I et høringssvar til Københavns Kommunes borgerrepræsentation har vi fremhævet områder, der kan prioriteres til gavn for Vesterbro. Godsbaneterrænnet, social genopretningsplan og trafiksikring til fordel for bydelens børn Vesterbros fremtid skal være grøn, socialt bæredygtig og have fokus på børns

 6. Budget19 – hvad får Vesterbro?

  De tilbageværende politiske partier på Rådhuset blev fredag den 7. september enige om et budget for 2019. Her er hvad de politiske partier – undtagen Enhedslisten og Alternativet – kom frem til ved forhandlingsbordet: Vesterbro får: Skole i Kødbyen inkl. idrætshal Demokratiets hus (kulturhus med

 7. Budget 19: Vesterbro Lokaludvalgs indspil

  Vesterbro Lokaludvalg har drøftet de kommende budgetforhandlinger på Københavns Rådhus. I den forbindelse vil vi gerne komme med vores indspil til forhandlingerne, der lige nu er i gang. Vi har peget på en række tiltag i vores bydel. Vores vision for Vesterbro omhandler især kampen om pladsen og

 8. Overførselssagen: Det fik Vesterbro

  Onsdag den 21. marts indgik budgetpartierne på Københavns Rådhus en aftale, der følger op på budgettet for 2018. Aftalen, med navnet Plads til byens børn, har fokus på børneområdet. Vesterbro Lokaludvalg er glad for dette fokus, men har kommentarer til nogle af de beslutninger, der vedrører vores