Trafik og miljø

Trafik og Miljø

Bæredygtigt Vesterbro

Med overskriften ”bæredygtigt Vesterbro” tager vi udgangspunkt i de fysiske karakteristika, der kendetegner Vesterbro og ser på, hvordan vi inden for disse rammer kan arbejde med miljø, bæredygtighed og bedre udnyttelse af det fysiske rum på Vesterbro.

Vesterbro er et tætbebygget byområde med en presset trafikafvikling og få grønne områder. F.eks. ved vi, at i 2025 år vil antallet af biler være næsten 35 procent højere end i 2017. Og at Vesterbro er den bydel i København, hvor borgerne har adgang til færrest antal grønne områder. 

Det er faktum som disse, der definerer vores indsatser, og hvad der er realistisk at nå i mål med.

Vi har derfor valgt at koncentrere os om følgende indsatsomåder i vores arbejde:

  • Trafikken på Vesterbro
  • Grønne områder på Vesterbro
  • Bæredygtig boligmasse på Vesterbro (miljøopgaven)
Video Url