Møde i forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende Lokaludvalgets sager og dagsorden.

Lokaludvalget har et forretningsudvalg, der varetager den daglige drift mellem lokaludvalgsmøderne og tilrettelægger de månedlige lokaludvalgsmøder. Forretningsudvalget består af formandskabet samt de tre fagudvalgsformænd og er et lukket udvalg.

Formand Thomas Egholm 
1. næstformand  Jimmy Sindahl 
2. næstformand   Ena Juhl 
Formand for Kultur-, Fritids-, Børn- og Ungeudvalget  Jørgen Sprogøe
Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget  Thomas Warburg  
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Per Skovgaard

Sted

Lyrskovgade 4

Del med