Møde i Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget

Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget arbejder med sager, der vedrører kultur, fritid, idræt, børn og unge.

Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er organiseret gennem udvalgsarbejde. Selve lokaludvalget holder møde en gang om måneden, og derudover har lokaludvalget tre stående fagudvalg.

De tre udvalg er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder ca. et møde om måneden.

Du kan læse mere om vores fagudvalg her

Sted

Vi mødes på forskellige adresser i bydelen.

Kontakt sekretariatet, hvis du gerne vil vide hvor.

Del med