Møder og fagudvalg

Det samlede lokaludvalg mødes en gang om måneden til et ordinært lokaludvalgsmøde. Der ud over mødes de forskellige arbejdsgrupper løbende.

På lokaludvalgsmøderne orienterer vi hinanden om vores arbejde i de forskellige fagudvalg, behandler puljeansøgninger og drøfter aktuelle sager, som vedrører Vesterbro. 

Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi diskuterer. Den første halve time er borgernes tid. Her er der mulighed for at spørge lokaludvalget til råds, præsentere en sag, som vi bør se nærmere på, eller lignende.

Lokaludvalgsmøderne afholdes i Lyrskovgade 4 på Vesterbro.

Du kan finde link til vores dagsordener og referater fra lokaludvalgsmøderne nederst på siden.

Fagudvalg og Forretningsudvalg

Der er tre fagudvalg under lokaludvalget:

 • Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget.

Fagudvalgene er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder hver ca. et møde om måneden. Derudover har lokaludvalget et forretningsudvalg, der varetager den daglige drift mellem lokaludvalgsmøderne og tilrettelægger de månedlige lokaludvalgsmøder. Forretningsudvalget består af formandskabet samt de tre fagudvalgsforpersoner.

Hvis du vil høre mere om arbejdet i fagudvalgene, kan du enten kontakte forpersonen for den enkelte fagudvalg eller sekretariatet.

Fagudvalgsmøder

Vis alle

Lokaludvalgsmøder

Mødeplan 2023

 • 18. januar
 • 22. februar
 • 15. marts
 • 19. april
 • 24. maj
 • 21. juni
 • 23. august
 • 20. september
 • 25. oktober
 • 15. november
 • 13. december

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager den daglige drift mellem lokaludvalgsmøderne og tilrettelægger de månedlige lokaludvalgsmøder. Forretningsudvalget består af forpersonskabet samt de tre fagudvalgsforpersoner.

Forpersonskab for Vesterbro Lokaludvalg 

Forperson: Thomas Egholm
1. næstforperson: Helle Warburg

Mødeplan 2023

 • 4. januar 
 • 1. februar
 • 28. februar
 • 29. marts
 • 3. maj
 • 7. juni
 • 9. august
 • 6. september
 • 4. oktober
 • 1. november
 • 29. november

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Social- og Beskæftigelsesudvalget holder møde den første tirsdag i måneden, med mindre andet er noteret.

Kontakt forperson Laust Bredahl, hvis du er interesseret i at deltage i udvalgets møder eller du har en sag, du gerne vil have, udvalget ser på.  

Mødeplan 2023

 • 3. januar
 • 2. februar
 • 2. marts
 • 28. marts
 • 2. maj
 • 6. juni
 • 15. august
 • 5. september
 • 3. oktober
 • 7. november
 • 5. december

Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget

Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget holder møde den anden tirsdag i måneden, med mindre andet er noteret.

Kontakt forperson Jørgen Sprogøe, hvis du er interesseret i at deltage i udvalgets møder eller du har en sag, du gerne vil have, udvalget ser på.  

Mødeplan 2023

 • 10. januar
 • 7. februar
 • 7. marts
 • 11. april
 • 9. maj
 • 13. juni
 • 15. august
 • 12. september
 • 10. oktober
 • 14. november
 • 5. december

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget holder møde den sidste torsdag i måneden, med mindre andet er noteret.

Kontakt forperson Badar Shah, hvis du er interesseret i at deltage i udvalgets møder eller du har en sag, du gerne vil have, udvalget ser på.  

Mødeplan 2023

 • 26. januar
 • 23. februar
 • 20. marts
 • 27. april
 • 25. maj
 • 22. juni
 • 31. august
 • Flyttet til tirsdag den 19. september
 • 26. oktober
 • 30. november
 • 14. december

Puljeudvalg

Puljeudvalget forbehandler og indstiller ansøgninger til Vesterbropuljen og træffer beslutning om ansøgninger til Lillepuljen.

Udvalget består af Thomas Nørskov, Frans Luja Madsen Jørgen Sprogøe, Lise Vindel, Stine Kunkel og Øivind Holtermann. Puljeudvalget er udpeget af lokaludvalget og er et lukket udvalg.

Puljeudvalget holder som regel møde i slutningen af den måned, hvor der er ansøgningsfrist.

Hvis du har spørgsmål til puljeudvalget og ansøgningsprocessen, så kontakt sekretariatet. 

Læs dagsordener og referater fra vores lokaludvalgsmøder