Ung på Vesterbro

Vesterbro Lokaludvalg har fokus på inddragelse af Vesterbros børn og unge, så de også får en stemme i vores bydel.

Vesterbro Lokaludvalg igangsatte i efteråret 2018 en undersøgelse af unges fritidsvaner på Vesterbro. Center for Ungdomsstudier har stået for undersøgelsen med unge på Vesterbro mellem 12 og 15 år. De er bl.a. blevet inddraget gennem interviews, workshopdag og en spørgeskemaundersøgelse (på alle folkeskoler og privatskoler på Vesterbro, der har vesterbrobørn gående).

Unges bud på fremtidens fritidstilbud

Det er vigtigt, at de større børn og unge på Vesterbro får en stemme i bydelen og at vi i lokaludvalget tager de større børn og unges meninger og holdninger til os. En del af formålet med undersøgelsen har derfor været, at afdække fritidstilbuddene på Vesterbro og efterfølgende iværksætte aktiviteter eller projekter på tværs af fritidstilbuddene. En arbejdsgruppe under lokaludvalget arbejder videre med, hvordan undersøgelsen og resultaterne kan bruges i konkrete tiltag i vores bydel.  

Center for Ungdomsstudier har udfærdiget to forskellige dokumenter til os: 

- En rapport, der afdækker undersøgelsen af fritidsliv for unge i 6.-9. klasse på Vesterbro

- Et inspirationskatalog, der samler og beskriver de unges bud på fremtidens fritidstilbud. 

Læs rapporten fra vores ungeundersøgelse

Center for Ungestudier