Kys Kødbyen - københavnermøde om Kødbyens fremtid

I samarbejde med Kødbyforeningen inviterer vi til Københavnermøde om Kødbyens fremtid.

Lige nu diskuterer politikerne på Rådhuset, hvad der skal ske med Kødbyen. 

Helt konkret er området en del af budgetforhandlingerne, hvor der skal tages stilling til en finansieringsplan for vedligeholdelsesbehovet i Kødbyen. Her er der tre modeller i spil: 

  • et scenarie for kommunens fortsatte ejerskab
  • et scenarie for fondskonstruktioner
  • et scenarie, hvor der igangsættes en proces for helt eller delvist salg af Kødbyen.

Men hvad mener du som vesterbroer og københavner om Kødbyen og om muligheden for frasalg? Hvordan bruger du området, hvad betyder området for dig, og hvad tænker du om områdets fremtid?

Vi mener, at Kødbyen er af særlig betydning for Vesterbro – og for hele København. Derfor ønsker vi at invitere både vesterbroere og københavnere ind i processen om Kødbyens fremtid.

Sammen med Kødbyforeningen inviterer vi derfor til københavnermøde om Kødbyens fremtid tirsdag d. 13. august kl. 17.00-20.00 i Øksnehallen

Vi sørger selvfølgelig for lidt aftensmad undervejs som tak for jeres engagement og bidrag til debatten. 

Program

Del 1: Kødbyen før og nu (kl. 17-18)

Historien og bevaringsforholdene i Kødbyen
Potentialer og muligheder for Kødbyens fremtid
Samspillet mellem det sociale, det kulturelle og det kommercielle i Kødbyen

Del 2: Kødbyens DNA (kl. 18-19)

Introduktion til den sociale Kødby, den kulturelle Kødby og den kommercielle Kødby (plenum)
Besøg til udvalgte aktører i Kødbyen

Del 3: Københavnerne taler – fælles debat i Øksnehallen (kl. 19-20)

Hvad er vigtigt for dig i Kødbyens fremtid som vesterbroer og københavner? 
Hvordan spiller det sociale, det kulturelle og det kommercielle en rolle i fremtidens Kødby - både sammen og hver for sig? 

Tilmeldning

I forhold til forplejning vil vi gerne vide ca. hvor mange vi bliver.

Tilmeld dig derfor senest d. 7. august på mail til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk 

Sted

Øksnehallen, Halmtorvet 11

København V

Del med