Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget

Social- og Beskæftigelsesudvalget arbejder med sager, der vedrører arbejdsmarkedet, ældre, sundhed og socialt udsatte

Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er organiseret gennem udvalgsarbejde. Selve lokaludvalget holder møde en gang om måneden, og derudover har lokaludvalget tre stående fagudvalg.

De tre udvalg er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder ca. et møde om måneden.

Du kan få information om fagudvalgene via sekretariatet.

Sted

Vesterbro Bibliotek og Kulturhus

Køkkenet, 3. sal

Del med