Kultur, fritid, børn og unge

Kultur, fritid, børn og unge

Styrkede fællesskaber på Vesterbro

For vores arbejdsområde kultur, fritid, børn og unge er vores visioner i høj grad knyttet an til ønsket om at skabe bedre rammer for fællesskaber på Vesterbro.

Under denne fællesnævner har vi et særligt fokus på Vesterbros unge, og på hvordan vi kan understøtte de unges mulighed for at kunne udfolde sig også uden for et etableret fritidstilbud.

Som katalysator herfor ønsker vi at fremme lokalt engagement og medejerskab hos lokale aktører. Det ønsker vi bl.a. at gøre ved at understøtte deres muligheder for at tage initiativ til og drive aktiviteter på Vesterbro. 

Samlet tror vi på, at vi hermed kan arbejde med styrkede fællesskaber på Vesterbro.

Video Url