Socialt og beskæftigelse

Socialt og beskæftigelse

Plads til os alle

Vesterbro huser både Den Åbne Stofscene og tilbud som Mændenes Hjem, men er derudover også hjem for

"den gennemsnitlige københavner" med tryg social baggrund, og ønske om at realisere sig selv med familie

og karriere.Med udgangspunkt i forskellene mellem disse borgergrupper, vil vi fortsat arbejde for, hvordan vi som

borgere, brugere og aktører på Vesterbro kan samarbejde om at leve side om side med hinanden. Vi tager

udgangspunkt i forskellige erfaringer og input i bestræbelserne på at give Plads til Alle. 

Video Url