Hvem er vi

Vesterbro Lokaludvalg er bydelens stemme og bindeled til Rådhusets politikere. Her kan du læse om vores tre primære opgaver:

Vi er bindeled mellem rådhuset og borgerne

Vesterbro Lokaludvalg skaber dialog og fungerer som bindeled mellem politikerne på rådhuset og bydelens borgere. Vi er bydelens stemme udadtil og gør vores bedste for at skabe sammenhæng mellem de drømme og forhåbninger Vesterbros beboere har til deres bydel og den politiske retning ført på Rådhuset.

Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Vesterbro. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm.

Selv om politikerne på rådhuset ikke har pligt til at rette sig efter henstillinger og input fra lokaludvalget, bliver der lyttet, da der i lokaludvalget sidder borgere med en stor lokal viden.

Vi skaber projekter, der udvikler Vesterbro

Vesterbro Lokaludvalg får hvert år tildelt midler til at lave lokale, borgerinddragende aktiviteter og projekter i bydelen. Udgangspunktet for lokaludvalgets projekter er at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter. Dertil er der også en række lokale miljøopgaver, der er uddelligeret til lokaludvalget. Til disse formål har Lokaludvalget en pulje på omtrent 1,5 mio. kr. om året. 

Vi uddeler penge til lokale projekter, der gavner bydelen

Vi uddeler hvert år puljemidler til forskellige projekter og arrangementer på Vesterbro. For at kunne komme i betragtning til støtte, skal aktiviteten blandt andet være forankret i Vesterbro og være med til at styrke og udvikle Vesterbros identitet. Vi har to forskellige puljer, der kan søges midler fra. 

Hold dig orienteret om aktuelle høringer og nyheder på hjemmesiden, facebook eller Instagram.

Video Url