Vær med

Brænder du for Vesterbro og vil du gerne vide mere om, hvordan du kan deltage i vores arbejde? Så læs med her.

Brænder du for Vesterbros udvikling?

Interesserer dig for nærdemokrati og for Vesterbros udvikling, så er lokaludvalgsarbejdet måske noget for dig. Ønsker du ikke at være formelt medlem, men at deltage inden for et bestemt interesseområde, så er er det også muligt i et af vores fagudvalg.

Her kan du læse mere om, hvordan du kan være med.

Bliv medlem af lokaludvalget

Du kan blive medlem af lokaludvalget eller få en suppleantpost ved at stille op til lokaludvalget ved valgmøderne hver fjerde år. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du stiller op til lokaludvalget.

Deltag i et af vores fagudvalg

Du kan være med i et af vores fagudvalg eller netværk, som er åbne for alle og som fungerer som baggrundsgrupper for lokaludvalget.

Deltag i vores lokaludvalgsmøder under borgernes tid

Du kan møde op når vi holder lokaludvalgsmøde og deltage under borgernes tid. I lokaludvalget vil vi altid gerne være i dialog med borgerne på Vesterbro. Derfor lytter vi gerne, hvis du har en sag, du vil præsentere for os. Det kan være en god ide at orientere sekretariatet, hvis du ønsker at deltage i borgernes tid.

Meld dig ind i vores borgerpanel

Bor du på Vesterbro, og er du over 15 år? Så kan du blive en del af Vesterbro borgerpanel.

Med jævne mellemrum sender vi mails ud til de borgere, der har tilmeldt sig borgerpanelet, og stiller dem spørgsmål om bydelens udvikling.

 

Tid og kompetencer

Når man stiller op som medlem i et lokaludvalg, skal man være opmærksom på, at det kræver lidt tid, selvom det er ulønnet arbejde. Som minimum skal man forvente at kunne afsætte 5-10 timer om måneden primært til mødeaktiviteter.

Der afholdes lokaludvalgsmøder 11 gange om året. Alle udvalgsmedlemmer får tildelt to suppleanter, der kan deltage i møderne, hvis medlemmet skulle blive forhindret. Derudover har både medlemmer og suppleanter mulighed for at byde ind på udvikling af projekter samt at deltage i afviklingen af de forskellige aktiviteter, vi afholder i bydelen. 

Medlemmerne skriver også høringssvar til kommunen og indimellem også debatindlæg eller læserbreve til lokalaviserne.

Bag lokaludvalget står et professionelt sekretariat, der hjælper med jura, formidling af kontakter til kommunen, planlægning af events, møder og meget mere. Man skal derfor ikke afholde sig fra at stille op, fordi man er usikker på, om man kan finde ud af det.

Mangfoldighed

Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg opfordrer til, at alle myndige interesserede uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold stiller op til valg til lokaludvalget.

Det gør vi fordi, mangfoldighed er en grundsten i det nære demokrati og en nødvendighed for at sikre, at lokaludvalget står stærkest som repræsentant for et samlet Vesterbro.

Valg

Hvert fjerde år holdes der valg til lokaludvalgene, og valget til lokaludvalgene ligger altid umiddelbart efter valget til Borgerrepræsentationen. Valgene til lokaludvalgene afholdes digitalt.

For at stille op til lokaludvalget, skal du repræsentere en forening med lokale aktiviteter. Det er ikke et krav, at du bor på Vesterbro, og du behøver ikke være formand eller med i bestyrelsen i den forening, du repræsenterer.

Alle foreninger på Vesterbro kan tilmelde en repræsentant til valget, der enten kan stille op eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

Formelle krav

For at blive godkendt som forening, der kan tilmelde sig valgmødet, kræver det:

  • At der er mindst to medlemmer i foreningen
  • At foreningen har mindst 15 medlemmer
  • At foreningen har et sæt vedtægter
  • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
  • At foreningen har aktiviteter i bydelen Vesterbro.

Hold øje med indkaldelse til valg

Efter et kommunalvalg vil lokaludvalgets sekretariat indkalde alle foreninger i bydelen til valgmøde. Du kan tilmelde dig på vegne af din forening og dermed stille op lokaludvalget. Du kan også tilmelde dig valget, hvis du gerne vil være med til at vælge, hvem der skal sidde i det nye lokaludvalg.

Hold derfor øje med din mailbox eller lokaludvalgets hjemmeside og facebook, når kommunalvalget nærmer sig.