Mangler der offentlige toiletter på Vesterbro?

Vi vil gerne have dit input til, hvor du mener, der mangler et offentligt toilet på Vesterbro.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal i foråret 2022 tage stilling til en liste med forslag fra bl.a. lokaludvalgene om placeringer for nye offentlige toiletter.
Derfor vil vi gerne have dit input til hvor i bydelen, du mener der er det største behov for nye offentlige toiletter.

Sådan kommer du med dit input

Fra d. 11. januar til 22. januar vil du derfor enten her på siden eller på vores facebookside kunne finde link til en undersøgelse, hvor du på et kort kan markere hvor du mener, der mangler et offentligt toilet. Dit valg af markeringen må meget gerne begrundes. 

Vi supplerer vores egen forslagsliste med jeres input, så vi sammen kan give Teknik- og Miljøudvalget det bedst kvalificerede bud på, hvor Vesterbro mangler et offentligt toilet.

Sådan bliver jeres input brugt

Der er ikke taget beslutning om oprettelse af nye toiletter, men listen vil danne udgangspunkt for en politisk drøftelse af, hvor i byen der er ønske om og behov for bedre adgang til offentlige toiletter.

København har i alt 146 offentlige toiletter i byens parker, kirkegårde, bemandede legepladser og på gaderne.

Hvor synes ud, der mangler et offentligt toilet?

Klik på kortet, marker og begrund de valg.

Kort over eksisterende offentlige toiletter i København

Du kan se mere information om hvor de er allerede nu er placeret offentlige toiletter, og om de f.eks. er bemandet og/eller har handicapadgang her