Søg biodiversitetspuljen

Har du gode ideer til, hvordan vi skaber et grønnere Vesterbro med mere bynatur?

Så kan du søge Københavns Kommunes pulje til biodiversitet.

Puljen støtter projekter, der gør byen grønnere og giver københavnerne endnu flere naturoplevelser i byen. Der lægges vægt på, at projektet er et samarbejde, fx mellem naturinteresserede, grundejere, organisationer og myndigheder, fordi det giver en større sandsynlighed for, at projektet kommer godt i gang og er levedygtigt. 

Der kan fx søges penge til at lave gadebede, at lave græsplæner om til blomsterenge - eller måske har du en endnu bedre grøn idé? 

Ansøgningsfrister i 2022

Der er afsat 2,2 millioner kr. i 2022, og årets ansøgningsfrister er:

  • Den 1. marts 2022
  • Den 1. september 2022

Sådan søger du

Læs mere om, hvordan du søger, og find ansøgningsskema på Københavns Kommunes hjemmeside.