Det lokale miljøarbejde

Din inspiration til grønne og bæredygtige tiltag og aktiviteter

Det er lokaludvalgets opgave at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål og gennemføre egne miljøaktiviteter.