Enghave Plads

Vi undersøger Enghave Plads! Fungerer pladsen som byrum i en moderne storby? Det har vi spurgt jer om.

Efter flere år med metrobyggeri og renovering af Enghave Plads og med nye funktioner og brugergrupper på pladsen, har det været vigtigt for os at gennemføre en evaluering af pladsen.

Hvordan fungerer det nye byrum, som pladsen udgør? Er der steder, hvor pladsen opleves utryg, og er der et naturligt rum til alle pladsens brugergrupper?

For at give undersøgelsen ejerskab blandt Vesterbros borger har det været vigtigt for os at få alle brugergrupper af pladsen inkluderet og hørt. Derfor har vi brugt ekstra tid på borgerinddragelse blandt dem der bruger Enghave Plads.

Sådan har vi undersøgt Enghave Plads

Med en mindre afbrydelse pga. corona har vi igennem de sidste to år undersøgt Enghave Plads: Undersøgelserne er gennemført for at få et så bredt arbejds- og datagrundlag som muligt. Vi har været i dialog med pladsens forskellige brugere om deres oplevelser af pladsen og vi har talt og registreret parkerede cykler, ophold af personer på pladsens forskellige områder osv.

Sidste forår snakkede vi med øldrikkerne på pladsen for at få deres input. og i februar inviterede vi alle borgere på Vesterbro til at svare på et spørgeskema om hvordan de bruger Enghave Plads, og om der eventuelt er noget, de savner. Samtidig er vi i dialog med de erhvervsdrivende, som har deres virksomhed ud til pladsen, og i løbet af sommeren spørger vi pendlerne og cyklisterne om deres holdning til den renoverede Enghave Plads.

Nogle af de spørgsmål, vi har spurgt ind til, har været:

  • Indeholder pladsen de funktioner, som et centralt byrum bør indeholde? 
  • Er pladsen i det hele taget tryg at færdes på?
  • Hvordan er samspillet mellem den åbne del af pladsen og den bevoksede del?
  • Er der for mange cykelparkeringer?
  • Mangler der en legeplads til børnene?