Københavns Kommunes logo

Enghave Plads

Vi undersøger Enghave Plads! Fungerer pladsen som byrum i en moderne storby? Det har vi spurgt jer om.

Efter flere år med metrobyggeri og renovering af Enghave Plads og med nye funktioner og brugergrupper på pladsen, har det været vigtigt for os at gennemføre en evaluering af pladsen.

Hvordan fungerer det nye byrum, som pladsen udgør? Er der steder, hvor pladsen opleves utryg, og er der et naturligt rum til alle pladsens brugergrupper?

For at give undersøgelsen ejerskab blandt Vesterbros borger har det været vigtigt for os at få alle brugergrupper af pladsen inkluderet og hørt. Derfor har vi brugt ekstra tid på borgerinddragelse blandt dem der bruger Enghave Plads.

Med udgangspunkt i vores indsamlede data og besvarelser er vi i samarbejde med Gehl Architchs netop blevet færdige med en afsluttende rapport om Enghave Plads, der opsummerer alt det gode samt de udfordringer, der er ved pladsen. Dertil giver rapporten konkrete forslag til løsninger på de identificerede udfordringer.

Du finder hele rapporten nederst på siden.

Sådan har vi undersøgt Enghave Plads

Med en mindre afbrydelse pga. corona har vi igennem de sidste to år undersøgt Enghave Plads: Undersøgelserne er gennemført for at få et så bredt arbejds- og datagrundlag som muligt. Vi har været i dialog med pladsens forskellige brugere om deres oplevelser af pladsen og vi har talt og registreret parkerede cykler, ophold af personer på pladsens forskellige områder osv.

Sidste forår snakkede vi med øldrikkerne på pladsen for at få deres input. og i februar inviterede vi alle borgere på Vesterbro til at svare på et spørgeskema om hvordan de bruger Enghave Plads, og om der eventuelt er noget, de savner. Samtidig er vi i dialog med de erhvervsdrivende, som har deres virksomhed ud til pladsen, og i løbet af sommeren spørger vi pendlerne og cyklisterne om deres holdning til den renoverede Enghave Plads.

Nogle af de spørgsmål, vi har spurgt ind til, har været:

 • Indeholder pladsen de funktioner, som et centralt byrum bør indeholde? 
 • Er pladsen i det hele taget tryg at færdes på?
 • Hvordan er samspillet mellem den åbne del af pladsen og den bevoksede del?
 • Er der for mange cykelparkeringer?
 • Mangler der en legeplads til børnene?

Rapportens løsningsforslag

Rapporten er udarbejdet med en gennemgående opsamling af metode og de data, der ligger til grund for rapportens konklusioner og løsningsforslag.

Rapporten forholder sig bl.a. til følgende:

 • Enghave Plads som et socialt mødested og transitrum
 • Et trygt byrum med mange funktioner
 • Plads til alle brugergrupper
 • Trafikale udfordringer
 • Det grønne og mere vedligeholdelse af Enghave Plads
 • Tag vare på det som fungerer
 • Sammenhæng, flow og sammenfletning af forskellige funktioner

Følgende punkter er nogle af de fokusområder, som vi allerede arbejder med, og som også fremadrettet vil have fokus på at forbedre:

 • Toiletforhold og renhold
 • Mulighed for leg også til små børn
 • Cykelstativer versus plads til aktiviteter og ophold,
 • Et styrket byrum med grønt uden at blive en park.
 • Fokus på offentlige institutioners brug af pladsen
 • Fokus på byhaven
 • Give mere plads til de ting der virker og allerede er der

Hvordan bruger vi rapporten

Med rapporten i hånden går vi nu i dialog med Borgerrepræsentationen og fagforvaltningerne om den forsatte udvikling af Enghave Plads.

Hvis der er behov for det, vil vi arbejde på at få lavet budgetnotater på nogle af pladsens udfordringer, så der forhåbentlig allerede ved næste års budgetforhandlinger, kan blive afsat midler til eventuelle udbedringer.

Udgangspunktet for os er at gøre Enghave plads endnu bedre for jer på Vesterbro. Tak for alle jeres input om Enghave Plads!