Møde i Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget

Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget arbejder med sager, der vedrører kultur, fritid, idræt, børn og unge.

Vores arbejde er organiseret gennem udvalgsarbejde. Selve lokaludvalget holder møde en gang om måneden, og derudover har lokaludvalget tre stående fagudvalg.

De tre udvalg er åbne for både lokaludvalgsmedlemmer og andre interesserede borgere på Vesterbro, og holder ca. et møde om måneden.

 

Møder og fagudvalg

Alle fagudvalgs møder er åbne møder. Dvs at alle beboere på Vesterbro er velkomne til at deltage med mulighed for at sætte sager på dagsordenen for møderne.

Sted

Rådhuset 1. sal, vær. 24

Rådhuspladsen 1

Del med