Afsæt penge til foranalyse af bro fra Ingerslevsgade til Jernbanebyen

Det mener vi bør prioriteres i de igangværende forhandlinger på Rådhuset om årets ‘lille budget’.

Lige nu forhandler de på Rådhuset om årets ‘lille budget’. Som høringspart sender vi vores input til forhandlingerne, og i toppen af vores liste står penge til en foranalyse af en bro over til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade . 

Derfor bør afsættes midler til en foranalyse af en bro over til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade

Det er helt oplagt og helt indlysende, at der i overførselssagen 2023-24 bør afsættes midler til en foranalyse, som belyser scenarier og økonomi ved en sådan forbindelse.  

Oplagt fordi datagrundlaget for Jernbanebyen siger, at der skal bo 8.395 mennesker, være 8.330 arbejdspladser og 1.370 studiepladser. Og det skal være en delvist bilfri bydel, som jo netop skal animere til at bruge cyklen, hvis man bor, arbejder eller går i skole på området.  

Indlysende fordi Københavns Kommune i mange år har tegnet en forbindelse over banelegemet mellem Ingerslevsgade og Jernbanebyen ind i de kommunale planer.  

Det har de gjort for at det nye byområde bliver en integreret del af byen med god forbindelse til Indre By, brokvartererne, havnen og Amager. Jernbanebyen må ikke isoleres og vende ryggen mod byen.  

Der skal simpelthen planlægges i god tid. I 2029-31 vil udviklingen af den nordlige den tage fart – og så skal infrastrukturen være på plads. En foranalyse nu vil kun være at udvise rettidig omhu og respektere de allerede trufne politiske beslutninger.  

En foranalyse vil også ruste København bedre til de kommende infrastruktur-forhandlinger med staten, som netop lægger vægt på en veludbygget cykelinfrastruktur. 

Det bør der også sættes penge af til 

Ud over foranalyse af en bro over til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade har vi meldt følgende input ind til Rådhusets politikere: 

  • Renovering af Basement 

  • Brugsaftale med Københavns Skolehaver, så de kan gøre brug af Træstubbens faciliteter 

  • Opgradering af pladsen til øldrikkerfællesskab på Enghave Plads 

  • Øget vedligehold af grønne arealer på Vesterbro 

  • Bedre trafiksikkerhed på Vesterfælledvej 

  • En sikker cykelvej fra Dybbølsbro til Vesterbrogade. Herunder at undersøge muligheder for en trafik-ø på Vesterbro 

  • Skæve boliger i Jernbanebyen 

  • Fixerum til kvinder – gerne integreret Reden 

Hvad er overførselssagen

Hvert år i starten af foråret indgår partierne på Københavns Rådhus en aftale om overførselsmidler - også kaldet ’den lille budget-aftale’. 

Den såkaldte overførselssag er en politisk forhandling, hvor nye mindre initiativer samt opgaver, der mangler finansiering eller er blevet dyrere end forventet, samles op og finansieres med de penge, der er til overs fra sidste år budget. Hvor mange penge, der reelt er at bruge i denne aftale, svinger altså fra år til år. 

Som høringspart har vi netop sendt vores input til for forhandlingerne.

Vores input til overførelsessagen