Bliv suppleant i Vesterbro Lokaludvalg

Lokaludvalget søger suppleanter, der kan hjælpe os med at påvirke bydelens udvikling.

Bliv suppleant i Vesterbro Lokaludvalg

Er du vild med byudvikling? Ser du grønne muligheder i hver et vejbed? Brænder du for socialt udsatte? Eller noget helt fjerde, så søger Vesterbro Lokaludvalg 13 nye suppleanter (tre første suppleanter og ti anden suppleanter), der vil tage del i vores arbejde med og for bydelen.

Valgmødet holdes: torsdag den 17. september 2020 kl. 17.00-19.00 i Lyrskovgade 4, 1758 København V

Som deltager på mødet kan du selv stille op til valg som suppleant til lokaludvalget, eller du kan sende en person med en fuldmagt fra dig. Find alle dokumenterne herunder og tilmeld dig suppleringsvalget inden onsdag d. 9. september kl. 12.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har uddybende spørgsmål.

 

Hvad laver en suppleant?

Som suppleant skal du kunne træde til, hvis dét medlem, du er suppleant for, er forhindret i at komme til et lokaludvalgsmøde, men vi håber, du også vil tage del i fagudvalg og projekter i lokaludvalget. På den måde sikrer vi, at så mange forskellige mennesker som muligt er med til at påvirke bydelens udvikling.

Hvem kan stille op?

Alle foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke på Vesterbro kan stille op med en repræsentant. Deltageren skal være fyldt 18 år, og repræsentere foreningen, men behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, medlem af foreningen eller bo i bydelen.

Hvad er et Lokaludvalg?

Et Lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. Københavns Kommune har 12 Lokaludvalg, der fungerer som bindeled mellem københavnerne og politikerne i hver deres bydel og sikrer dialog og inddragelse.

Hvad laver et Lokaludvalg?

Medlemmer og suppleanter i lokaludvalget kan igangsætte projekter eller arrangere aktiviteter, der gør noget godt for bydelen: På Vesterbro fylder udvikling af baneterrænet på Otto Busses Vej, Enghave Plads der forbinder byrum og har plads til alle brugere, Træstubben – Natur- og miljøværksted i Saxoparken, julepakker og meget mere.

Samtidig støtter vi lokale foreninger og lokalt forankrende projekter med midler fra Vesterbropuljen og Lillepuljen, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Vi støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen.

Faste opgaver

Alle Lokaludvalg i København har en række specifikke opgaver, de er ansvarlige for: Høringssvar, Bydelsplaner, Miljøopgaven og Puljemidler.

Høringssvar:

Lokaludvalget er forpligtet til at afgive høringssvar til sager af særlig betydning for bydelen. Du kan se alle offentlige høringer for København på Blivhørt.dk

Bydelsplan:

Omtrent hvert fjerde år udarbejder lokaludvalgene en bydelsplan, som beskriver lokaludvalgets visioner for bydelens fremtid og indeholder konkrete idéer til lokaludvalgets, forvaltningernes og politikernes arbejde med Københavns udvikling.

Miljøopgaven:

Lokaludvalget har ansvaret for den lokale miljøopgaven. Derfor er der i sekretariatet ansat en miljømedarbejder, der understøtter det arbejde miljømæssige i Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Puljemidler:

Dertil uddeler lokaludvalget puljemidler til aktiviteter og projekter i bydelen, der bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog og styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen. På Vesterbro er der to puljer, der kan søges, Vesterbropuljen og Lillepulje.

Fagudvalg og arbejdsgrupper

I Vesterbro Lokaludvalg er der tre faste fagudvalg: Teknik og Miljøudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur-, Fritid, - Børe og Ungeudvalget. Dertil har lokaludvalget en arbejdsgruppe for Vester Remisepark, der omhandler Baneterrænet, en kommunikationsgruppe, filmgruppe og en puljegruppe.

Sekretariat

Hvert Lokaludvalg har et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administrativt arbejde, miljøopgaven, projekter, kommunikation m.v. Vesterbro Lokaludvalg har et fællessekretariat med Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Mere information: www.lokaludvalg.kk.dk