Borgermøde om ny skolestruktur

Når der bygges ny folkeskole på Godsbaneterrænet, skal der tages beslutning om skolestruktur og skoledistrikter. D. 21. november er der borgermøde om de forskellige løsninger, der i spil.

Med nye byudviklingsområder både på Vesterbro og i Sydhavnen er der behov for flere skoler til områdernes nye skolebørn. I forbindelse med at Københavns Kommune planlægger nye skoler, har man fra Børne- og Ungdomsforvaltningens side besluttet, at man i den forbindelse vil kigge på de berørte områders skolestruktur.

Da Børne- Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner ikke følger lokaludvalgenes grænser, vil påtænkte ændringer for ny skolestruktur dække over områder både på Vesterbro og i Sydhavnen.

De forskellige løsninger bliver diskuteret på et borgermøde d. 21. november kl. 19.00-20.45 på Ellebjerg Skole, Aulaen (indgang C på P. Knudsens Gade)

På mødet deltager Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager og andre fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Ny skolestruktur

Med tre store byudviklingsområder, Carlsberg Byen, Jernbanebyen og Bådehavnsgadekvarteret forventer kommunen mere end 20.000 nye indbyggere den kommende tid. Derfor er der planlagt to nye skoler - en på Godsbaneterrænet på Vesterbro og en i Bådehavnsgadekvarteret i Sydhavnen. Den næste tid skal det afklares, hvordan opbygningen og fordelingen af klasser skal være på den nye skole på Godsbaneterrænet og på Bavnehøj Skole.

Følgende to modeller er på tegnebrættet:

  1. Bavnehøj og den ny skole på Godsbaneterrænet for fælles skoledistrikt: Sporene med 0.-5. klasse er fordelt på både Bavnehøj Skole (tre spor) og afdelingen på Godsbaneterrænet (fem spor). Samtidig huser sidstnævnte også 6.-9. klasse (syv spor), dermed samles eleverne på Godsbaneterrænet fra 6. klasse. så at Bavnehøj bliver indskolings-skole og skolen på Godsbaneterrænet bliver udskolings-skole.
  2. De to skoler får hvert sit skoledistrikt og begge skoler har et fuldt skoleforløb med klasser fra 0. – 9. klasse.

Børne- og ungdomsforvaltningen anbefaler løsning 1, og behandler sagen på deres møde onsdag d. 16. november.

Løsningerne skal først diskuteres på Rådhuset og derefter sendes de i offentlig høring.

På blivhoert.kk.dk kan du læse om skolestrukturerne og indgive dit høringssvar fra den 18. november 2022 til den 23. januar 2023.