Budget 19: Vesterbro Lokaludvalgs indspil

25.06.2018
  • ""
Vesterbro Lokaludvalg har drøftet de kommende budgetforhandlinger på Københavns Rådhus.

I den forbindelse vil vi gerne komme med vores indspil til forhandlingerne, der lige nu er i gang.

Vi har peget på en række tiltag i vores bydel. Vores vision for Vesterbro omhandler især kampen om pladsen og hvordan vi alle kan finde vore plads i vores tætbebyggede og tætbeboede bydel – både i de offentlige rum, i det private og i fællesskabet.
Nedenfor kan du kort læse om de forskellige områder, som lokaludvalget har fokus på.

Otto Busses Vej
Det væsentligste, er den mulighed, der har åbnet sig for at skabe arealer til sport – herunder fodbold – på Otto Busses vej i forbindelse med genhusningen af Oehlenschlægersgade Skole. Vesterbro vokser hastigt i indbyggertal, og vi er nødt til at få ekstra faciliteter til børn og unge.

Der er allerede kø til fodboldklubberne på Bavnehøjanlægget. Og der er ingen tvivl om, at når de nye boliger på Vesterbro vil lægge et yderligere pres på bydelens fritidsanlæg. 

Halmtorvet 17

Der blev ved overførselssagen sat penge af til at øge renhold og til en tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen omkring stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17. Det er nødvendigt at der findes et beløb til dette – og der er intet der tyder på, at dette behov skulle forsvinde.  Vi vil derfor foreslå, at beløbet findes som en fast bevilling. Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at der afsættes midler til en forsvarlig og realistisk bemanding af HELE stofindtagelsesrummet.

Foreningen FISKEN 

FISKEN drives overvejende af frivillige; 23 pt. som overvejende bor på Vesterbro, og enkelte projektansatte. Det er imidlertid nødvendigt, at værestedet har 1 uddannet pædagog på 37 timer, for dels at supervisere de frivillige, dels koordinere arbejdet ; afholde møder med forældre etc.– Div. fonde og sponsorer som støtter FISKEN med ad hoc midler til div. tilbud, men opfatter ikke arbejdet i værestedet som udviklingsorienteret, men som driftsorienteret, og ønsker derfor ikke aflønne en pædagogisk medarbejder.

FISKEN har årligt 2500 besøg i værestedet og Lokaludvalget ønsker, at der afsættes 450.000 kr. til aflønning af en fuldtidspædagog.

Lokaludvalget

Der bliver stadigt flere indbyggere på Vesterbro, og i dag er der således flere indbyggere på Vesterbro end i for eksempel Vanløse. Det fremstår derfor fortsat mere uforklaret, hvorfor der skal være en så tydelig diskrepans mellem de enkelte Lokaludvalg og deres sekretariatsmidler. Vesterbro Lokaludvalg har i forvejen konverteret puljemidler til løn, og har derfor i dag både en ringere bemanding og en ringere mængde puljemidler til rådighed for bydelens beboere, end gennemsnittet i kommunen. Vi ønsker os derfor en normalisering af forholdene.

Skolen i Kødbyen 

Det bør være således, at eleverne kan åbne deres vinduer i den nye skole. Hvis det besluttes at placere skolen på arealet i Kødbyen, så må det være en samtidig beslutning at renovere Ammoniakanlægget. Teknik- og Miljøforvaltningen har i et nyligt notat anslået denne pris til 22,5 millioner kr.

Busnet 2019

Vi mener, at der ved dette års budgetforhandlinger bør sættes midler af til en klargørelse og fin-tuning af Busnet 2019. Vi har i denne sammenhæng peget på fire adresser/problemstillinger i vores bydel.