Budget-aftale 2021

11.09.2020
Flere sociale indsatser blev reddet, men vi fik ikke penge til alt, hvad vi havde kæmpet for

Sidste uge blev den sidste underskrift sat på kommunens budgetaftale for 2021, der endte med at blive en aftale mellem følgende partier: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Fremad, Radikale Venstre, Venstre og Dansk Folkeparti.

Både godt og skidt for Vesterbro

Forud for årets budgetforhandlinger havde vi i lokaludvalget kæmpet for at få følgende punkter med i budgettet:

 • Forlængelse af bevillingerne til Vesterbros indsatser for hjemløse og stofbrugere
 • Støtte til Vesterbros tre teatre Sort / Hvid, Husets Teater og Teatret ved Sorte Hest
 • Rettidig omhu ved opkøb af arealer ved Otto Busses vej for at sikre areal til rekreative formål
 • En helhedsplan for den Brune Kød by
 • En indsats for at reducere de lange ventelister, som Vesterbo oplever til kunst- og kulturelle fritidsaktiviteter til børn
 • Fortsat støtte til Fisken

Efter gennemlæsning af den indgåede aftale kan vi konstatere, at der både er sat penge af til fortsat at kunne holde døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17, og at social vicevært-ordningen i Kødbyen forlænges. To af Vesterbros Teater sikres og planerne om et musikhus i det gamle bymuseum kan nu endelig gå i gang.

Desværre blev der ikke sat driftsmidler af Reden København og Fisken, hvilket vi i lokaludvalget er uforstående overfor. Reden er en af områdets vigtige sociale tilbud med hjælp til danske og nordiske kvinder, der er i misbrug og gadeprostitution. Fisken har en lang historie bag sig på Vesterbro, hvor de forsat gør et kæmpe arbejde for udsatte unge med bl.a. mentor-ordning, værested og hjælp til fritidsjobs og praktikpladser. Fisken fik en bevilling ved sidste års overførelsessag, hvilket vi håber sker igen.

Formand for Vesterbro Lokaludvalg Thomas Egholm siger følgende om aftalen:

Det er ingen hemmelighed, at vi i Lokaludvalget havde kæmpet for at få budget til flere af de sociale indsatser på Vesterbro, der i år skulle have genbekræftet deres bevilling. Det lykkedes kun delvist, hvilket vi selvfølgelig ikke er tilfredse med. Vesterbro er ramme for mange udsatte borgere; derfor mener vi ikke at det er konstruktivt for vores bydel, hvis der skæres i de tilbud, der er til de borgergrupper. Vi værdsætter de budgetposter, der er givet til indsatser omkring den brune Kødby, dvs. indsatsen med sociale viceværter og døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17. Yderligere påskønner vi den håndsrækning der er givet til to af vores teatre”.

Følgende budgetposter i budgetaftalen er direkte målrettet Vesterbro:

 • Teater Sort/Hvid og Husets Teater 3,2 mio. kr.
 • Døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17 (fortsættelse af bevilling) 5,1 mio. kr.
 • Social vicevært i Kødbyen (forlængelse) 1,2 mio. kr
 • Transitprogrammet til arbejde med udenlandske migranter (fortsættelse af bevilling) 2,9 mio. kr
 • Vesterbrogade 59 - Musikhuset København 2,5 mio. kr
 • Anlægsbevilling til forlængelse af pavilloner på Otto Busses Vej til genhusning af skoler under helhedsrenovering 3,5 mio. kr
 • Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb

Læs mere om den samlede budgetaftale her: https://www.kk.dk/budget2021