Byd velkommen til det nye formandskab

13.04.2018
  • ""
Lokaludvalget har onsdag den 11. april konstitueret sig og valgt sit nye formandskab.

Til maj-mødet venter afstemningen af lokaludvalgets tre fagudvalg. Læs med her om, hvem vi har valgt til posterne som formand og de to næstformænd.  

Nye og garvede kræfter skal lede det nye lokaludvalg

Thomas Egholm fortsætter bag roret efter sit første år på formandsposten. Egholm sidder i lokaludvalget for Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe og har været del af lokaludvalgsarbejdet siden lokalrådets tid, bl.a. som udpeget medlem for Enhedslisten.

I forretningsordenen for Vesterbro Lokaludvalg er det muligt at vælge en 1. næsteformand og en 2. næstformand. Men det var næsten ikke nok pladser, da der var flere medlemmer, der var interesserede i at komme på valg til posterne. Vi skulle flere afstemninger igennem for at afgøre, hvem der skulle vælges.  Efter optællingen af stemmer endte Mikael Stenstrup, der sidder for Boldklubben Vestia, med at indtage pladsen som 1. næstformand og Jimmy Sindahl (V) fik pladsen som 2. næstformand. Stenstrup har bl.a. været formand for Kultur-, Fritid-, Børn- og Ungeudvalget det sidste to perioder og Jimmy Sindahl har været en del af Vesterbro Lokaludvalg siden 2015, udpeget af Venstre.

Nye navne 

På det ordinære møde i maj venter afstemningen af de tre formandsposter til Vesterbro Lokaludvalgs tre fagudvalg. De tre udvalg skifter også navn i denne valgperiode og så skal forretningsordenen for Vesterbro Lokaludvalg ændres, sådan at titlerne tager navn efter det køn, som besidder posten – altså formand eller forkvinde. 

Marathonmøde i det nye lokaludvalg

Efter konstitueringen fortsatte det nye lokaludvalg med deres første ordinære møde, som blev lidt af en marathon. På dagsordenen var både orienteringer om udviklingen på Vesterbro, godkendelse af høringssvar til flere af København Kommunes forvaltninger, og uddeling af støttekroner fra Vesterbropuljen og Lillepuljen til aktiviteter på Vesterbro.

Klokken skulle næsten blive 22.00, før de nye lokaludvalgsmedlemmer kunne sige tak for i en aften med to møder og en spækket dagsorden.

Altid tid til at lytte til borgerne

Vesterbro Lokaludvalg mødes hver måned cirka den tredje onsdag. Find mødedatoerne på vores hjemmeside – også for de åbne fagudvalg, hvor alle er velkomne.

Den første halve time er afsat til Vesterbros borgere – her kan du få ordet og fremlægge sager, du gerne vil have lokaludvalget til tage op, kommentere punkter på dagsordenen, eller andet.