Deltag i vores arbejde med Otto Busses Vej?

Spændingen stiger! Efter påske offentliggøres den kommende helhedsplan for området ved Otto Busses Vej.

Med kommuneplanen 2019 og den kommende helhedsplan er arbejdet med området ved Otto Busses Vej gået ind i en ny fase. De betyder de ydre rammer for området endelig bliver mere konkrete, og at visionsarbejdet derfor også kan blive til mere konkrete ideer.

I Vesterbro Lokaludvalg arbejder vi netop nu med, hvordan vi kan justere vores organisation, så den kan fungere som en levende organisme, som hele tiden kan tilpasses efter de aktuelle situationer, så borgernes stemme altid kan blive hørt i udviklingen af det store område midt i København, som er større end Christianshavn, men ukendt for mange.

Du kan være med

I den forbindelse vi vil gerne invitere dig til at være med i vores netværksgruppe for Otto Busses Vej!

Vi regner med, at der bliver rig anledning til at tage fat på en række temaer:

  • Hvordan ser det ud med de grønne områder, klima og bæredygtighed?
  • Kan man evt. bygge en bydel, der eksperimenterer med boligerne/bofællesskaberne?
  • Hvordan sikrer vi infrastruktur og trafikale forbindelser, der samtidig er klimavenlige?
  • Hvordan bevarer vi de bevaringsværdige kulturmiljøer samtidig med, at vi giver plads til nye initiativer og kunstnerisk udfoldelse?
  • Hvad med den sociale rummelighed?
  • Hvordan understøtter vi et lokalt handeles- og erhvervsliv i området?
  • Hvordan sikres nok kapacitet  og de bedste rammer for institutioner, skole og uddannelser?
  • Kan vi indtænke idræt og bevægelse på flere niveauer og derved give nye muligheder for fysisk aktivitet til Vesterbros borgere og foreningsliv?

Kunne du tænke dig at deltage og måske bidrage, når vi tager fat på sådanne emner? Så deltag i vores næste netværksmøde og hør mere. Du er hjerteligt velkommen.

Netværket mødes mandag d. 12. april kl. 17-19 online.

For deltagelse, så skriv til Jørgen på jspp0909 @gmail.com. Så sender han dig et link til mødet.