Den Hvide Kødby: debat om miljøforhold

12.01.2018
Torsdag den 11. januar var der borgermøde om det nye lokalplanforslag for Den Hvide Kødby.

Det nye lokalplanforslag, som blandt andet skal muliggøre et skolebyggeri med en stor idrætshal svarende til tre gymnastiksale på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade, var baggrunden for borgermødet. Forud havde Teknik- og Miljøforvaltningen arrangeret en byvandring i området i samarbejde med lederen af Kødbyen, Mads Uldall. Omkring 20 borgere var mødt op til byvandringen og borgermødet.

Miljømæssige forhold

Det helt store emne var miljøforholdene i Kødbyen, da grunden som Den Hvide Kødby ligger på tidligere husede Vestre Gasværk. Hjørnegrunden, som er tiltænkt skolebyggeriet, blev tidligere brugt til autoværksted og tankstation, hvilket betyder, at jorden er forurenet i højeste forureningsklasse, Klasse 4. 90.000 tons jord skal graves væk fra hjørnegrunden, som også skal sikres yderligere, inden selve byggeriet af skolen kan påbegyndes. Planerne om at flytte Gasværksvejens Skole til Kødbyen sparkede især gang i debatten ift. flytning af de store mængder forurenet jord.

Lokaludvalget vil også i fremtiden have stort fokus på de svære miljømæssige udfordringer i Kødbyen. 

Send dit høringssvar

Lokaludvalget indsender et høringssvar til den offentlige høring af lokalplanforslaget inden fristen den 1. februar 2018. Det kan du også gøre, hvis du har noget på hjerte.

Find lokalplanforslaget og miljøvurderingsrapporten på kommunens høringsportal Bliv Hørt.

På Gasværksvejens Skoles hjemmeside vil man ligeledes løbende kunne finde informationer om det forventede skolebyggeri. Det ligger under punktet ’NSK – Ny Skole i Kødbyen’ i menubjælken længst til højre.